Na hranici / Grenznah

Camera obscura

Krajina bez přítomnosti člověka jako prostor pro vnímání a kontemplaci. „Camera obscura“ umístěná v prostoru Tummelplatzu (místní jméno otevřeného prostranství lesa v blízkosti hory Luzný v Bavorském lese) může představovat další úroveň vnímání krajiny. Realitu v ní zobrazenou či vnímanou jinými smysly (v případě, že přestaneme používat zrak), lze chápat jako „black-box“ – Flusserovsky pojatý fotografický aparát, jehož vnitřní procesy jsou nám skryty a neznámé.

Intervence do lesního prostoru

V den vernisáže jsem nenápadně do okrajových částí Tummelplatzu instaloval předměty nalezené uvnitř chaty – žebřík, dřevená police, koště – a během vernisáže potají pozoroval návštěvníky, zda-li si jich všimnou.

Black box
Black box . Black box
Black box (uvnitř – projekce obrazu okolí / inside – projection of outside surroundings)
Black box (uvnitř – projekce obrazu okolí / inside – projection of outside surroundings) . Black box (uvnitř – projekce obrazu okolí / inside – projection of outside surroundings)
Chata na Tummelplatzu / The cottage in Tummelplatz
Chata na Tummelplatzu / The cottage in Tummelplatz . Chata na Tummelplatzu / The cottage in Tummelplatz
Intervence do lesního prostoru / Intervention to the forest space
Intervence do lesního prostoru / Intervention to the forest space . Intervence do lesního prostoru / Intervention to the forest space
Intervence do lesního prostoru / Intervention to the forest space
Intervence do lesního prostoru / Intervention to the forest space . Intervence do lesního prostoru / Intervention to the forest space
Intervence do lesního prostoru / Intervention to the forest space
Intervence do lesního prostoru / Intervention to the forest space . Intervence do lesního prostoru / Intervention to the forest space