Untitled#9

Změny podoby míst, která denně navštěvujeme mnohdy nezaznamenáme. Často si ani nevšimneme, že nám za domem vyrostl nový obchodní park. Nakolik je člověk rezistentní/všímavý vůči změnám ve svém blízkém okolí? Jak veliká změna našeho životního prostoru musí být, abychom si ji všimli?

Untitled#9
Untitled#9 . The Light
Untitled#9
Untitled#9 . View through a window
Untitled#9
Untitled#9 . The Entrance