Safari

Rozdíl mezi realitou a fikcí je mnohdy nepatrný, téměř nerozeznatelný. Ne vše je pozorovatelné z jakéhokoliv místa, úhel a vzdálenost pohledu na věc může odhalit, či zamlžit její podstatu. Jednoduchá manipulace obrazu prostřednictvím pixelizace odhaluje jeho rafinovanost. Další z experimentů Aleše Loziaka v uměleckém výzkumu vztahu obrazu a diváka, pozorujícího a pozorovaného.

https://gmesto.eu/ales-loziak/

––

The difference between reality and fiction is often subtle, almost indistinguishable. Not everything is observable from any place, the angle and distance of looking at a thing can reveal or obscure its essence. The simple manipulation of the image through pixelation reveals its subtlety. Another of Aleš Loziak’s experiments in artistic research into the relationship between image and viewer, observer and observed.

Aleš Loziak is a PhD student at the Faculty of Art and Design in Ústí nad Labem, and has exhibited in solo and group exhibitions in the Czech Republic. He is an innovator in the field of creative industries and participates in the activities of a network for cultural development in the region called Kreative.uk. The theme of the transformation of the region from coal to art is his daily bread, and as director of the Public Hall Hraničář in Ústí nad Labem he strives to create opportunities for just such a transformation.

https://gmesto.eu/ales-loziak/

img_8619
img_8619 .
img_8618
img_8618 .
img_8596
img_8596 .
img_8621
img_8621 .
img_8622
img_8622 .
img_8600
img_8600 .
img_8597
img_8597 .
img_8598
img_8598 .
img_8626
img_8626 .
img_8627
img_8627 .
img_8599
img_8599 .
img_8616
img_8616 .
img_8617
img_8617 .
img_8620
img_8620 .
img_8623
img_8623 .
img_8624
img_8624 .
img_8625
img_8625 .