Na hranici rozeznatelného

Aleš Loziak pro své dílo Na hranici rozeznatelného opatřil jednu z cihlových zdí chodby reprodukcí fotografie s modelem městečka z lega. Jednotlivé částečky jako stavební kameny oslavovala nejen nástěnná podoba díla, rozkouskovaná na jednotlivá pole cihel, ale také přímo to, co jednoduchá fotografie zachycovala. Divák mohl zažít frustraci z toho, že v omezeném prostoru nebyla možnost na dílo nahlédnout z větší vzdálenosti, což by se mohlo zdát žádoucí. Právě toto omezení však neúprosně zdůrazňovalo důležitost struktury složené stěny, skládání z kostiček v prvním i druhém plánu, jež divák pohlcený stavbou nemůže vnímat s odstupem.

Zdroj: https://www.klackoviste.cz/clanky/elbe-dock-vystava

––

On the Border of the Recognizable

Aleš Loziak for his work On the Border of the Recognizable, has decorated one of the brick walls of the corridor with a reproduction of a photograph with a model of a town made of Legos. The individual particles as building stones were celebrated not only by the mural form of the work, broken down into individual fields of bricks, but also directly by what the simple photograph captured. The viewer might have experienced frustration that in the limited space there was no opportunity to view the work from a greater distance, which might have seemed desirable. However, it was this limitation that inexorably emphasized the importance of the structure of the composite wall, the piecing together of the cubes in the foreground and background, which the viewer, absorbed in the construction, cannot perceive at a distance.

mg_0378
mg_0378 .
mg_0381
mg_0381 .
mg_0384
mg_0384 .
mg_0390
mg_0390 .
mg_0393
mg_0393 .
mg_0394
mg_0394 .