Billboart Gallery Europe

Posledním projektem z cyklu „Klišé“ pod kurátorským vedením Michaely Spružinové je fotografická instalace Aleše Loziaka. Za ústřední téma si autor vybral krajinu jakožto stěžejní motiv pro vyjádření klasického klišé v oblasti umělecké fotografie. Klasické malířské motivy doby romantismu zde Aleš Loziak parafrázuje a multiplikuje dle možností fotografického média tak, aby vynikla patetičnost samotného námětu.

Snímky sice působí kompozičně zajímavě, avšak obsahově jsou jasně čitelné. Nechybí jim patos romantiky (pohled na zapadající slunce nad činžáky), určitá dávka tajemnosti (osamělý muž v otevřeném poli, otáčející se kamsi za sebe) i pokus o vtip (trojice odpočívajícího skotu na pastvě). Částečně stylizovaná dlaždicová metoda (podobná jako v případě opakovaného tématu na ploše monitoru) téma klišé už jen znásobuje.

http://fud.ujep.cz/billboart-gallery-europe

Billboart Gallery Europe
Billboart Gallery Europe .
Billboart Gallery Europe
Billboart Gallery Europe .
Billboart Gallery Europe
Billboart Gallery Europe .
Billboart Gallery Europe
Billboart Gallery Europe .
Billboart Gallery Europe
Billboart Gallery Europe .
Billboart Gallery Europe
Billboart Gallery Europe .
Billboart Gallery Europe
Billboart Gallery Europe .